dvigalo

vtis: KO BI BIL ... DVIGALO V NEBOTIČNIKU, VČASIH NAJVIŠJI STAVBI NA BALKANU (19:06)